درباره ایران درباره استان خراسان شمالی

درباره نقوش صخره‌ای ارغیان

نقوش صخره‌ای ارغیان
عکس اول نقوش صخره‌ای ارغیان عکس دوم نقوش صخره‌ای ارغیان

سنگ نگاره‌ها Petroglyphs یا هنرهای صخره‌ای Rock Arts کهن ترین آثار تاریخی و هنری بجا مانده از بشرند . به تعبیری بستر بوجود آمدن حروف رمزی ، خط ، تبادل پیام ، زبان ، تاریخ ، اسطوره‌ها ، هنر و فرهنگ از سنگ نگاره هاست و آنها از بهترین ابزارهای رمزگشایی ماقبل تاریخ هستند ، تعداد آنها فقط در یک منطقه محدود در ایران به بیش از 21 هزار مورد می‌رسد که عمر بعضی از آنها به چهل هزار سال Prehistoric می‌رسد و بشرتاکنون موفق به کشف هیچ پدیدهٔ تاریخی و هنری بدین قدمت نشده‌ است . سنگ نگاره‌ها پنجره‌هایی رو به گذشته‌های دور می‌باشند که از منظرگاه perspective آنها می‌توانیم تاریخ خط ، هنر ، زبان ، محیط اقلیمی ، اسطوره‌ها ، فرهنگ و از همه مهمتر نوع اندیشهٔ انسان‌های ادوار کهن را مطالعه کرد .

از این رویکرد است که دانشمندان علوم مذکور به شدت و مستمر در تلاش می‌باشند تا به طرق ممکن آنها را کشف کرده و مطالعه نمایند . هنرهای صخره‌ای ، تنها هنر تجسمی است که مرز جغرافیایی مشخصی نداشته و همهٔ ملل جهان فارغ از فرهنگ ، نژاد و حتی اقلیم‌های جغرافیایی بسیار بعید از هم ، از آن گذر کرده‌اند . هنرهای صخره‌ای اسناد دست اولی هستند که پژوهشگران را با "ترجمان" فرهنگ‌ها در اقلیم‌ها و زمان‌های مختلف آشنا می‌کنند و سخن گفتن آنها با تصاویر و نشانه‌هایی است که اغلب در همهٔ زمان‌ها و مکان‌ها برای همه ملل جهان یکسان بوده‌ است .